Körförbudsutbildning på nätet

Registrera

Körförbudsutbildning

Nya förare står under strängare uppsikt än andra förare i två års tid efter att de fått sitt första körkort för bil eller motorcykel. En förare som under denna tid bryter mot trafikreglerna en eller flera gånger kan beläggas med körförbud.

Polisen ger tillbaka körrätten när utbildningen har avlagts, ett intyg över detta har lämnats in till polisen och körförbudet har löpt ut.

Körförbudsutbildningen omfattar 4 timmar teori, då man går igenom förarens riskbeteende och dess effekter på trafiksäkerheten.

Utbildningens syfte är att kursdeltagaren självständigt, tillsammans med utbildaren och i grupp känner igen riskerna i sitt handlande, orsaker och bakomliggande faktorer till riskbeteendet. Att eleven får information om riskfaktorer i trafiken och självständigt och med hjälp av utbildaren kan hitta handlingssätt för att förhindra dessa.

Efter utbildningen får eleven ett intyg som lämnas till polisen.

165€

  • 4h teoriskolning via teams (endast på finska)

Registrera

Powered by liikenneopetus.fi