logo

BB, mopedkort sedan tidigare | B, A1 sedan tidigareÖvningsskedets responsperiod | Fördjupande skedet

 

B-grundskede

Kursen innehåller:

 • 19 lektioner trafikteori
 • 18 körlektioner á 50 min (Obs! I dessa ingår mörkerkörning i simulator och undervisning på halkbanan)
 • Elevens WebAuto e-läromiljö och teoriövningsprogram

Kurspris:

Grundskede (om du inte har något körkort sedan tidigare) 1642 € (i priset ingår moms 24%)

(i ovanstående pris ingår ej avgift för eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Övriga avgifter:

Mörkerundervisning i simulator 80 €
(i priset ingår moms 24%)

Halkbaneavgift 50 € (betalas vid halkbanan)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton och hälsointyg/läkarintyg)
Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

 

B-grundskede, om du har mopedkort sedan tidigare (beviljat efter 1.6.2011)

Kursen innehåller:

 • 17 lektioner trafikteori
 • 17 körlektioner á 50 min (Obs! I dessa ingår mörkerkörning i simulator och undervisning på halkbanan)
 • Elevens WebAuto e-läromiljö och teoriövningsprogram

Kurspris:

Grundskede (om du har mopedkort sedan tidigare) 1534 € (i priset ingår moms 24%)

(i ovanstående pris ingår ej avgift för eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Övriga avgifter:

Mörkerundervisning i simulator 80 €
(i priset ingår moms 24%)

Halkbaneavgift 50 € (betalas vid halkbanan)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton och hälsointyg/läkarintyg)
Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

 

B-grundskede, A1 sedan tidigare

Kursen innehåller:

 • 13 lektioner trafikteori
 • 13 körlektioner á 50 min (Obs! I dessa ingår mörkerkörning i simulator och undervisning på halkbanan)
 • Elevens WebAuto e-läromiljö och teoriövningsprogram

Kurspris:

Grundskede (om du har A1 kort sedan tidigare) 1208 € (i priset ingår moms 24%)

(i ovanstående pris ingår ej avgift för eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Övriga avgifter:

Mörkerundervisning i simulator 80 €
(i priset ingår moms 24%)

Halkbaneavgift 50 € (betalas vid halkbanan)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton och hälsointyg/läkarintyg)
Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

 

Övningsskedets responsperiod

Övningsskedet inleds direkt när Du avlagt ditt körprov och får Ditt körkort. Under övningsskedet skall Du återkomma till bilskolan för en responsperiod. Vi rekommenderar att Du bokar en kursplats till responsperioden så snabbt som möjligt eftersom både övningsskedets responsperiod och fördjupande skedet bör vara avlagda och registrerade hos Ajovarma inom 2 år från det att Ditt körkort har beviljats.

Kursen innehåller:

 • Genomgång av arbetsbok
 • 1 teorilektion á 45 min
 • 1 körlektion á 50 min
 • 1 gruppkörning (totalt 3 * 50 min)

Kurspris:

160 € (i priset ingår moms 24%)

 

Fördjupande skedet

Fördjupande skedet fokuserar på elevens trafikfärdigheter och på att förbättra den ekonomiska körstilen. Fördjupande skedet bör vara avlagt vid en bilskola och registrerat hos Ajovarma inom 2 år från det att Ditt körkort har beviljats. Kursen kan avläggas tidigast 3 månader efter godkänd förarexamen. Innan man kan delta i fördjupande skedet måste övningsskedets responsperiod vara avklarad. Fördjupande skedet består av två dagar. Den första dagen består av en data-analys samt en bedömningskörning med bilskolans bil. Andra kursdagen består av teorilektioner samt körning på halkbana med egen bil.

Vi rekommenderar att du anmäler Dig till fördjupande skedet då Du haft ditt körkort i cirka ett år. För anmälan till kurs krävs att Du kommer in till bilskolan, så att vi kan ge dig utvärderingspapper och annan nödvändig info om kursen.

Kursen innehåller:

 • Data-analys samt genomgång av utvärdering
 • Bedömningskörning
 • 3 teorilektioner
 • 2 körlektioner på halkbana bestående av demonstrationer och övningar

Kurspris:

330 €  (i priset ingår moms 24%)

Övriga avgifter:


Halkbaneavgift 70 € (betalas vid halkbanan)
(Ifall man behöver hyra bilskolans bil för körning på halkbana är bilhyran 80 €)

 

 

B-kort totalkostnader

(myndighetskostnader ingår ej)

Om du inte har något körkort sedan tidigare: 2332€ (i priset ingår moms 24%)

(i priset ingår: grundskedets kursavgift, mörkerkörningsundervisning, halkbaneavgift, övningsskedets kursavgift, fördjupande skedets kursavgift + halkbaneavgift)

Om du har mopedkort (beviljat efter 1.6.2011) sedan tidigare: 2224€ (i priset ingår moms 24%)

(i priset ingår: grundskedets kursavgift, mörkerkörningsundervisning, halkbaneavgift, övningsskedets kursavgift, fördjupande skedets kursavgift + halkbaneavgift)

Om du har A1-körkort sedan tidigare: 1898€ (i priset ingår moms 24%)

(i priset ingår: grundskedets kursavgift, mörkerkörningsundervisning, halkbaneavgift, övningsskedets kursavgift, fördjupande skedets kursavgift + halkbaneavgift)

 

OBS! Priserna i kraft tillsvidare. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Kommande kurser

B-kurs 17.5. kl. 16
MC-Kurs 22.5. kl. 17
Mopedkurs 26.6. kl. 16

Vi ordnar regelbundet övnings- och fördjupande skedets kurser! Kontakta oss för mera information!

till kursanmalan