logo

A1 | A1 + övningstillstånd | A2 | A1 -> A2 | A2, B sedan tidigare | A | A2 -> A | A, B sedan tidigare

 

A1 körkort, helkurs

Lätt motorcykel – kategori A1

Kategorin omfattar motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 cm3, en effekt på högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg, motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt på högst 15 kW samt invalidmotorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem.

Åldersgräns: 16 år

Kursen innehåller:

 • 12 teorilektioner á 45 min
 • 9 körlektioner á 50 min
 • Inloggningskoder till övningsprogram

Kurspris:

950 € (i priset ingår moms 24%)

I priset ingår också användning av körutrustning samt använding av bilskolans motorcykel vid körprov.

(i ovanstående pris ingår ej eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton, vårdnadshavarens samtycke och hälsointyg/läkarintyg)

Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

 

OBS! A1 kortet höjs inte automatiskt till nästa körkortsklass i takt med din ålder eller giltighetstid. En höjning till större motorcykelklass kräver alltid 2 teorilektioner och 5 körlektioner och ett minst 2 år ikraftvarande körkort av den lägre klassen.

 

A1 körkort med övningstillstånd

Kategorin A1 omfattar motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 cm3, en effekt på högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg, motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt på högst 15 kW samt invalidmotorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem.

Åldersgräns: 16 år

När man tar A1-kursen med övningstillstånd har man inte lika många körlektioner i bilskolan, utan istället skall eleven också självständigt övningsköra i trafiken efter godkänt hanteringsprov och beviljat övningstillstånd.

Att ta A1 körkort med övningstillstånd har särskilda tillvägagångssätt. Man kan ansöka om övningstillstånd först när alla teori- och körlektioner i bilskolan är gjorda samt när teori- och hanteringsprovet är godkänt. För att avlägga hanteringsprov måste du vara 16 år fyllda. Övningstillståndet beviljas av Trafi och är 3 månader i kraft. Under den tiden skall eleven självständigt köra och öva i trafiken för att bli redo för ett körprov. Körprovet bokar eleven själv hos Trafi och det måste genomföras under tiden övningstillståndet är i kraft, minimun 1 månad, max 3 månader.

Den elev som kör med övningstillstånd får inte ha någon passagerare på motorcykeln. Det finns inga särskilda hastighetsbegränsningar, utan eleven får helt normalt köra enligt allmänna begränsningar.

Den motorcykel som används av elev med övningstillstånd måste utrustas med en vit liksidig triangel med en sidlängd på 16 - 25 cm.

Kursen i bilskolan innehåller:

 • 12 teorilektioner á 45 min
 • 4 körlektioner med bilskolans motorcykel á 50 min
 • Inloggningskoder till övningsprogram

Kurspris:

720 € (i priset ingår moms 24%)

I priset ingår använding av körutrustning och bilskolans motorcykel vid körlektioner och hanteringsprov.

(i ovanstående pris ingår ej eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton, vårdnadshavarens samtycke och hälsointyg/läkarintyg)

Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

Ansökan om övningstillstånd till Trafi 30 €

 

OBS! A1 kortet höjs inte automatiskt till nästa körkortsklass i takt med din ålder eller giltighetstid. En höjning till större motorcykelklass kräver alltid 2 teorilektioner och 5 körlektioner och ett minst 2 år ikraftvarande körkort av den lägre klassen.

 

A2 körkort, inget körkort sedan tidigare

Motorcykel med begränsad effekt (max 35 kW) – kategori A2

Kategorin omfattar motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla den effekten.

Åldersgräns: 18 år

Kursen innehåller:

 • 12 teorilektioner á 45 min
 • 9 körlektioner á 50 min
 • Inloggningskoder till övningsprogram

Kurspris:

950 € (i priset ingår moms 24%)

(i ovanstående pris ingår ej eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton och hälsointyg/läkarintyg)

Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

 

OBS! A2 kortet höjs inte automatiskt till nästa körkortsklass i takt med din ålder eller giltighetstid. En höjning till större motorcykelklass kräver alltid 2 teorilektioner och 5 körlektioner och ett minst 2 år ikraftvarande körkort av den lägre klassen.

 

A1 -> A2 uppgraderingskurs

Motorcykel med begränsad effekt (max 35 kW) – kategori A2

Kategorin omfattar motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla den effekten.

Åldersgräns: 18 år

För höjning av en minst två år tidigare erhållen körrätt för A1 till en körrätt för klass A2 krävs förarundervisning, men ingen förarexamen. Efter genomgången kurs vid bilskolan får eleven ett intyg som skall inlämnas till Trafi.

Kursen innehåller:

 • 2 teorilektioner á 45 min
 • 5 körlektioner á 50 min

Kurspris:

450 € (i priset ingår moms 24%)

+ myndighetsavgifter (anges på Ajovarmas och Trafis webbplats och verksamhetsställen)

 

A2 körkort, B körkort sedan tidigare

Motorcykel med begränsad effekt (max 35 kW) – kategori A2

Kategorin omfattar motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla den effekten.

Åldersgräns: 18 år

Kursen innehåller:

 • 6 teorilektioner á 45 min
 • 6 körlektioner á 50 min
 • Inloggningskoder till övningsprogram

Kurspris:

695 € (i priset ingår moms 24%)

(i ovanstående pris ingår ej eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton)

Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

 

OBS! A2 kortet höjs inte automatiskt till nästa körkortsklass i takt med din ålder eller giltighetstid. En höjning till större motorcykelklass kräver alltid 2 teorilektioner och 5 körlektioner och ett minst 2 år ikraftvarande körkort av den lägre klassen.

 

A körkort, inget körkort sedan tidigare

Motorcykel får framföras endast om man har ett körkort av klass A. Vid 24 års ålder kan du avlägga körprov för klass A. Med A körkort får du framföra alla motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem samt motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW.

Undervisningen kan påbörjas 6 månader innan minimiåldern uppfylls.

Kursen innehåller:

 • 12 teorilektioner á 45 min
 • 9 körlektioner á 50 min
 • Inloggningskoder till övningsprogram

Kurspris:

950 € (i priset ingår moms 24%)

(i ovanstående pris ingår ej eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton och hälsointyg/läkarintyg)

Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

 

A2 -> A uppgraderingskurs

Med A körkort får du framföra alla motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem samt motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW.

För höjning av en minst två år tidigare erhållen körrätt för A2 till en körrätt för klass A krävs förarundervisning, men ingen förarexamen. Efter genomgången kurs vid bilskolan får eleven ett intyg som skall inlämnas till Trafi.

Kursen innehåller:

 • 2 teorilektioner á 45 min
 • 5 körlektioner á 50 min

Kurspris:

450 € (i priset ingår moms 24%)

+ myndighetsavgifter (anges på Ajovarmas och Trafis webbplats och verksamhetsställen)

 

A körkort, B körkort sedan tidigare

Motorcykel får framföras endast om man har ett körkort av klass A. Vid 24 års ålder kan du avlägga körprov för klass A. Med A körkort får du framföra alla motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem samt motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW.

Undervisningen kan påbörjas 6 månader innan minimiåldern uppfylls.

Kursen innehåller:

 • 6 teorilektioner á 45 min
 • 6 körlektioner á 50 min
 • Inloggningskoder till övningsprogram

Kurspris:

695 € (i priset ingår moms 24%)

(i ovanstående pris ingår ej eventuella tilläggskörlektioner: 68 €/körlektion)

Myndighetsavgifter:

Körkortsansökan till Trafi 40 € (som bilaga till körkortsansökan behövs två passfoton)

Examensavgift till Trafi 96 € (teoriprov 31 € + körprov 65 €)

Kommande kurser

B-kurs 17.5. kl. 16
MC-Kurs 22.5. kl. 17
Mopedkurs 26.6. kl. 16

Vi ordnar regelbundet övnings- och fördjupande skedets kurser! Kontakta oss för mera information!

till kursanmalan