LASTBIL

LASTBIL

    Körätt av klass C1 ger rätt att köra vid åldern av 18 år:
  • Lastbilar och andra fordon med en totalmassa på över 3500 kg men på högst 7500 kg och i vilka det finns plats för högst åtta personer förutom föraren.
  • Fordonskombinationer, där dragbilen hör till denna klass och där totalmassan på fordonet som bogseras är högst 750 kg.

C1-kort

Kursen innehåller:
2 timmar teori + övningsprogram
3 timmar körundervisning
Användning av fordonet i förarexamen

Observera att C1-kursen INTE ger dig behörighet att köra lätt lastbil i yrkestrafik. För det behövs en yrkeskompetenskurs.

priser

C1-kort

600€

    i priset ingår moms 24%OBS! Priserna i kraft tillsvidare. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

REGISTRERA FÖR KURS