LASTBIL

LASTBIL

  Körätt av klass C1 ger rätt att köra vid åldern av 18 år:
 • Lastbilar och andra fordon med en totalmassa på över 3500 kg men på högst 7500 kg och i vilka det finns plats för högst åtta personer förutom föraren.
 • Fordonskombinationer, där dragbilen hör till denna klass och där totalmassan på fordonet som bogseras är högst 750 kg.

  Körrätt av klass C1E ger rätt att köra vid åldern av 18 år:
 • Lastbilar och övriga fordon med en totalmassa på över 3 500 kg men högst 7 500 kg och i vilka det finns plats för högst 8 personer förutom föraren
 • Fordonskombinationer där dragbilens totalvikt är högst 7500 kg och fordonskombinationens totalvikt är högst 12000 kg.
 • Släpvagnens totalvikt för ej överskrida dragbilens egenmassa.
För att kunna avlägga examen för CIE krävs C eller C1 körkort sedan tidigare.

C1-kort

Kursen innehåller:
2 timmar teori + övningsprogram
3 timmar körundervisning
Användning av fordonet i förarexamen

Observera att C1-kursen INTE ger dig behörighet att köra lätt lastbil i yrkestrafik. För det behövs en yrkeskompetenskurs.

C1E-kort

Kursen innehåller:
3 timmar teoriundervisning
3 timmar körundervisning
Självstudiematerial
Användning av fordonkombination vid första körprovet
Kontorstjänster

priser

C1-kort

600€

  i priset ingår moms 24%

C1E-kort

680€

  i priset ingår moms 24%OBS! Priserna i kraft tillsvidare. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

REGISTRERA FÖR KURS